Na čom sme pracovali


Klient: Cvičte.sk
obsah na základe dát

Klient potreboval pomôcť s usporiadaním obsahu na obľúbenom portáli o cvičení tak, aby svoje kapacity sústredil na ten obsah, o ktorý je najväčší záujem.

Ako sme postupovali:

Na základe dát z Google Analytics, po analýze budúcich trendov a vychádzajúc z klientových marketingových materiálov sme definovali témy na jeden rok, ktoré by bolo vhodné spracovať. Pomohli sme tiež s editovaním materiálov a výberom fotografií a videí tak, aby sa znížila miera odchodov z článkov a zvýšil čas strávený na stránke.

Výsledok možno ukázať na práci s jedným z článkov. Bez zmeny obsahu sme upravili headline, úvodnú fotografiu, členenie a dynamiku textu, tak že miera odchodov klesla zo 75 na 33 percent a doba strávená čítaním článku sa zvýšila z 2m23s na 3m51s.

Klient: Slovenská sporiteľňa
inšpiratívne podnikateľské príbehy

Klient potreboval vytvoriť zaujímavý obsah pre zákazníkov z B2B segmentu.

Riešenie:

Pre klienta sme vytvorili 2 e-booky, obsah pre jeho časopis BIZZ a online obsah pre začínajúcich podnikateľov. Každý typ obsahu mal svoje vlastné KPI, ale úspešnosť riešenia si môžeme ukázať na prvej sérii obsahu, ktorý mal za cieľ generovať leady (v tom čase zber e-mailových adries) pre obchodné oddelenie. Klientom stanovené KPI sme splnili už počas prvej štvrtiny priebehu kampane.

Klient: Ateliér Papaver
e-shop podporený obsahom

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou redizajnovať web, vytvoriť e-shop pre predaj ich produktov a vytvoriť obsahovú sekciu, ktorá by vytvárala povedomie o značke aj mimo ich existujúcej, pomerne rozsiahlej komunity.

Ako sme postupovali:

1. Redizajn a tvorba e-shopu prebiehali podľa dohody s klientom a externým grafikom.
2. Keďže klient si chcel obsah vytvárať sám, zorganizovali sme pre jeho zamestnancov kreatívny workshop, kde sme im vysvetlili základné pravidlá pri tvorbe obsahu - ako vytvárať témy dlhodobo, ako z tém vytvoriť pútavý headline, ako vyberať fotky k textu.

Výsledok: Náštevnosť webu vzrástla o 25 percent a predaj online produktov v porovnaní s obdobím pred existenciou e-shopu stúpol o 15 percent.

Klient: Skalický obzor
reštart histórie

Klient prišiel s požiadavkou obnoviť v regióne vydávanie časopisu, ktorého história siaha do roku 1863. Klient mal presnú predstavu o grafike a riešil si ju vo svojej réžii, ale potreboval nastaviť redakčné procesy.

Riešenie:

Vytvorili sme štruktúru redakcie. Nastavili sme kompetencie pre jej členov. Nastavili sme pravidlá pre fungovanie externých redaktorov a pomohli s tvorbou tém, ktoré by zaujali špecifickú cieľovú skupinu.

 Naspäť na homepage

120

sekúnd priemerne má video, ktoré vytvoríme

70

unikátnych tém vymyslíme klientom každý mesiac

200

originálnych článkov ročne napíšeme pre klientov

30

strán priemerne majú e-booky, ktoré robíme pre klientov

Pri tvorbe tém vychádzame z dát

Pozrieť si dáta, hoci len z návštevnosti webu, je predpokladom k tomu, aby sme dobre vymysleli témy, ktoré zafungujú. Vytvorenie originálnych tém je kľúčom k tomu, aby bol obsah naozaj originálny.

Úprimnosť obsahu je pre nás dôležitá

Tvoríme obsah, ktorý je úprimný. Hľadáme u ľudí, vo firmách, v produktoch pozitívne stránky a tie slúžia ako podklad na tvorbu obsahu.

Najskôr scenár, potom video

Video nemá byť len vizuálne pekné, ale najmä sa riadiť scenárom, ktorý funguje. Preto ešte predtým, než nakrútime video, si spolu odsúhlasíme scenár. Aby ste presne vedeli, čo ideme riešiť a prečo by to malo fungovať.

Spolupracovali sme aj s